Cart 0

Birleşme ve Devralma Sürecindeki Adımlar

Tüm olumsuz koşullara rağmen, Türkiye hala yatırımlar için cazip ve yabancı ekonomilere açık bir ülkedir. Bunun sonucunda, yabancı şirketlerle olan ilişki artmaya devam etmekte olup, bunun da birleşme ve devralmalar alanında yansımaları bulunmaktadır.

Bu birleşme ve devralmalarda Türk firmaları, işlemlerin bir parçası olarak çoğu kez bu işlemle ilk defa karşılaşmakta olup, sürece aşina değillerdir. Rekabet Kurulu, yönetim kurulu kararlarının % 56’sının 2017 yılında birleşme ve devralmalar ile ilgili olduğunu açıklamıştır. Birleşme ve devralma işlemleri karmaşıktır ve herhangi birisi tarafından yürütülmesi kolay değildir. İyi organize olmuş bir takım çalışması gerektirir.

  • Ön Müzakereler

Satın alacak taraf, kriterlerini karşılayan ve iyi bir değer sunduğu görünen bir veya daha fazla şirket ile temas kurar; İlk görüşmelerin amacı daha fazla bilgi almak ve hedef şirketin birleşme veya devralmaya ne kadar uygun olduğunu görmektir.

Bu adımda ayrıca, hedefin değerini tespit etmek, birleşme veya devralma işlemlerini yapılandırmak, bunları değerlendirmek ve hedeflerine ulaşmasını en iyi sağlayacak yapıyı seçmek ve bir teklif geliştirmek için alternatiflerin belirlemesi de gerekmektedir.

  • Müzakere Süreci

Hedef şirketin birkaç değerleme modeli üretildikten sonra, satın alanın makul bir teklif oluşturması için yeterli bilgiye sahip olması gerekir; ilk teklif sunulduğunda, iki şirket daha ayrıntılı olarak anlaşabilir. Ve ayrıca bir gizlilik anlaşması imzalanır. Bu anlaşma, taraflar arasında her türlü gizli ve tescilli bilgiyi veya sırrı korumak için gizli bir ilişki oluşturur. Bu adımda ayrıca mutabakat zaptı, niyet mektubunun imzalanması gerçekleşir.

  • Ayrıntılı İnceleme Aşaması

Hedef şirketin birkaç değerleme modeli üretildikten sonra, satın alanın makul bir teklif oluşturması için yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bu adımda, yasal ve ekonomik statü ve hedef şirketin faaliyetlerini – finansal ölçüsü, varlıkları ve borçları, müşterileri, insan kaynakları, vb. tespiti için alıcı tarafından gerçekleştirilir. Satın alacak olan taraf, ilgili fırsatları ve riskleri anlamak için, hedef tarafın tam ve kapsamlı bir incelemesini yapmalıdır.

  • Satın Alma Süreci ve Satış Sözleşmesi

İnceleme büyük bir sorun olmadan tamamlandığında, bir sonraki adım satış için nihai bir sözleşme düzenlemektir. Taraflar, bir varlık alım veya hisse alımı olsun, kesin anlaşmaları müzakere ederler. Bu anlaşmalardan biri, mevcut hissedarlar ve yeni hissedarlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen ortaklar sözleşmesidir.

  • Yasal izinlerin Alınması

Bazı durumlarda resmi kurumlardan yetki ve onay alınması gerekebilir.

  • Kapanış

Birleşme ve devralmanın son aşamasıdır. Satın alma anlaşması imzalanır ve hedef ve satın alanın yönetim ekipleri, iki firmayı birleştirme süreci üzerinde birlikte çalışır.