Cart 0

FUSIES & OVERNAMES VOLGENS DE TURKSE WET

Ondanks alle negatieve omstandigheden blijft Turkije aantrekkelijk voor investeringen en blijft het openstaan ​​voor de buitenlandse economieën. Als gevolg hiervan blijft de relatie met buitenlandse bedrijven verbeteren en dit heeft reflecties op het gebied van fusies en overnames.

Turkse partijen van fusies en overnames instellingen zijn voor het eerst onderdeel van de transacties en zijn niet bekend met het proces. Maar toch heeft de Competition Board aangekondigd dat  in 2017 56% van de bestuursbesluiten gerelateerd zijn aan fusies en overnames. De fusie- en overnametransacties zijn complex en niet voor iedereen gemakkelijk uit te voeren. Het vergt goed georganiseerde teamwork.

Stappen in het proces van fusies en overnames

  • Pre-onderhandelingen

De overnemende partij neemt contact op met één of meer bedrijven die voldoen aan de zoekcriteria en een goede waarde lijken te bieden; het doel van de eerste gesprekken is om meer informatie te krijgen en om te zien hoe vatbaar het is voor een fusie of overname die het doel bedrijf is.

In deze stap gaat het ook om het beoordelen van de waarde van het doel, het identificeren van alternatieven voor het structureren van de fusie- of acquisitietransacties, het evalueren van en het selecteren van de structuur die de organisatie het best in staat zou stellen om haar doelstellingen te bereiken, en het ontwikkelen van een aanbod.

  • Start onderhandelingen

Na het produceren van verschillende waarderingsmodellen van het doelbedrijf, moet de overnemende partij over voldoende informatie beschikken om een ​​redelijk aanbod te kunnen doen; zodra de eerste aanbieding is gepresenteerd, kunnen de twee bedrijven meer gedetailleerd onderhandelen. En teken ook een NDA. Een NDA (non-disclosure agreement) creëert een vertrouwelijke relatie tussen de partijen om elk type vertrouwelijke en geheime informatie of geheimen te beschermen. In deze stap wordt er ook het  Mou / Loi (Memorandum of understanding / Letter of Intent) ondertekend.

  • Gepaste zorgvuldigheid

Na het produceren van verschillende waarderingsmodellen van het doelbedrijf, moet de overnemende partij over voldoende informatie beschikken om een ​​redelijk aanbod te kunnen doen. De verwerver voert een due diligence-stap om de juridische en economische status te bepalen en de activiteiten van het bedrijf te targeten – de financiële waarde, activa en passiva, klanten, personeel, enz. De overnemende partij moet zorgen voor een volledige en uitgebreide due diligence-beoordeling van de doel entiteit in kwestie om inzicht te krijgen in de kansen en risico’s die aan de transactie zijn verbonden.

  • Aankoop- en verkoopcontracten

Ervan uitgaande dat due diligence is voltooid zonder grote problemen, is de volgende stap het uitvoeren van een definitief contract voor verkoop. De partijen onderhandelen over definitieve overeenkomsten, of het nu om een ​​Asset Purchase (aankoop van activa) of een Share Purchase (deel aankoop) gaat. Een van deze overeenkomsten is de aandeelhoudersovereenkomst die de relatie regelt/reguleert tussen de bestaande aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouder.

  • Officiële machtigingen

Vergunningen en goedkeuringen kunnen vereist zijn bij de relevante officiële instanties. (Zoals directe buitenlandse investeringen)

  • Slotfase

Het is de laatste fase van een fusie en overnames. De acquisitie deal wordt gesloten en de managementteams van het doelbedrijf en de overnemer werken samen aan het samenvoegingsproces van twee bedrijven.