Cart 0

ONDERZOEK

Wij bieden tijdig en volledig onderzoek en analyse van hoge kwaliteit om aan de specifieke behoeften van onze klanten te voldoen. We zijn in staat onderzoek in zowel Turkije als de Benelux te verrichten. Redelijke tarieven en snelle betrouwbare resultaten zijn de sterke punten van eLFi International.

Onze onderzoeksactiviteiten hebben betrekking op regels en voorschriften m.b.t. het Turkse en Europese recht binnen verschillende juridische disciplines zoals belastingcodes, handelsregelingen, rechten van schuldeisers en zakelijke aangelegenheden. We hebben een gekwalificeerd en ervaren personeel dat zorgvuldig en precies omgaat met zaken om goede resultaten te behalen en tegelijkertijd de kosten te beperken. De feiten van elke opdracht worden snel en zorgvuldig verkregen en de klant krijgt een betrouwbaar en onpartijdig rapport van alle feiten met betrekking tot de zaak. Opdrachten worden te allen tijde uitgevoerd binnen de grenzen van de wet.